ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital-based training program) ประจำปีการฝึกอบรม 2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Hospital-based training program) ประจำปีการฝึกอบรม 2564 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน Hospital-based training สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุนและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศของแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2561

ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการ "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครอบครัว" ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Associate Professor Hiroyuki Sakurai พร้อมนักศึกษาแพทย์ญี่ปุ่นจาก Mie University Hospital มาศึกษาการเยี่ยมบ้านของหน่วยบริการปฐมภูมิสามเหลี่ยม

Interhospital Case Conference ระหว่างโรงพยาบาลศรีนครินทร์และโรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2559

ดูทั้งหมด

หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น